00000
 
PVC胶带  
PET胶带  
铁弗龙胶带  
Kapton胶带  
PP胶带  
PPS胶带  
橡胶带  
OPP胶带  
玻璃布胶带  
无妨布双面胶带  
醋酸布胶带  
棉布胶带  
皱纹纸胶带  
牛皮纸胶带  
Nomex胶带  
金属箔胶带  
PET+无纺布  
PET+玻璃丝  
PET+纸  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0
【概要】
 
即保留有良好的耐久性、耐气候性的高功能密封材料“EPT-SEALER(密封罩)”的基本性能,还实现了高作用的挡水功能。SEALSAVER(泡沫密封罩)是操作简单,稍微压缩即可发挥强挡水功能的高功能挡水密封材料。

【特性】
 
根据日东电工的粘合技术,给泡沫体涂覆了特殊的挡水层。使用前无粘合力,不会损害作业性。
稍微压缩即可发挥高水平的挡水性,因而能达到泡沫体的薄壁化。
具有柔软性,也有排斥性,容易进行组装作业。

【结构/用途】
 
0
0
0
  0
0
0
   
back
  pageup